Mục Lục – Đại Đức Thích Tánh Tuệ

MP3 (Audio):

Xin nhấn vào đây để nghe các pháp thoại ở dạng MP3 

DVDs:

  1. Chỉ Cần Chuyển Một Cái Nhìn
  2. Những Biểu Hiện Nẽo Tái Sinh
Advertisements
Leave a comment

Chia Sẻ Ý Kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s